Wybrana oferta
mBank

Pożyczka dla firm

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
6.72 %
Prowizja
200.00 PLN
Ocena klientów ------
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 200 000.00 PLN  Minimalna wysokość kredytu wynosi 1 tys. PLN, maksymalna wynosi 200 tys. PLN
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 6.72 % Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M i wynosi 6,72%
Oprocentowanie nominalne 6.93 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.15 %
miesięczna rata 891.08 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 0% do 5% kwoty kredytu
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Wcześniejsza spłata 2.00 % Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę w wysokości 2% kwoty kredytu, min. 100 zł
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu Nie
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki dla firm (opłata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) - ubezpieczenie nieobowiązkowe, opłata - 0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
-książka przychodów i rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu. Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Bank nie wymaga ubezpieczenia. Bank udziela kredytu tylko w PLN.